Samen verder – COI bijeenkomst

Gehouden op 29 mei 2010 van 10.00 tot 14.00 uur,  in het kerkje van Austerlitz. Opkomst 15 deelnemers. De afspraak was rond 9.00 uur aanwezig te zijn om de spullen die we deze dag nodig hebben klaar te zetten en natuurlijk om vooraf even bij te praten. We zien elkaar tenslotte niet elke dag in het ‘eggie’.

Wat weten we van elkaar?


Deze COI(Commissie Openbare Informatie – Regio Midden) bijeenkomst staat in het teken ‘Samen verder’. Samengevat komt het erop neer, dat het in de werkgroepen zélf over het algemeen goed gaat. Maar…. wat weten we van elkaar en van andere lotgenoten? Doen we weleens wat samen, roepen we elkaars hulp/ervaring in? Over het algemeen zijn we binnen de club die zich zelfhulp noemt allemaal eigen eilandjes.

Anders: Elkaar aankijken

Deze dag besteden we aan het ‘anders te gaan doen’.
Anders bij deze bijeenkomst  is: We zitten in een kring.  Elkaar kunnen aankijken als er gesproken/geluisterd wordt is  prettiger, dan naar ruggen te moeten kijken of  eigenlijk alleen te communiceren met wie de dag leidt.

Wat heeft je bezig gehouden de afgelopen tijd?

De dag wordt opgedeeld in een aantal onderwerpen. In het eerste deel wordt in groepjes van twee kennisgemaakt met elkaar. De groepjes moeten bestaan uit mensen die elkaar niet of niet goed kennen. Je stelt je aan elkaar voor en vertelt elkaar een activiteit of gebeuren  waarin je helemaal bent opgegaan en wat dit voor je inhoudt. Het hoeft niet over jou als alcoholist te gaan. Misschien zelfs juist niet. Het mag wel over een soort activiteit gaan die je binnen de zelfhulp doet.
De groepjes worden gevormd, er wordt verteld en geluisterd. Mooi om te zien hoe de handen in de groepjes bewegen om het verhaal, de ervaring kracht bij te zetten.

Als de tien minuten voorbij zijn, worden de ervaringen gezamenlijk in de kring besproken. Het besprokene wordt ervaren als emotioneel, met zowel positieve als negatieve inhoud. Dit was afhankelijk van de zwaarte van het onderwerp, wat verteld of  waarnaar geluisterd werd. Over het algemeen wordt het als positief ervaren. Om bij je kracht te komen is het positieve nodig.

Succes verhaal vertellen

In het tweede deel van de dag worden groepjes van 3 gevormd. Vertel aan elkaar 1 ‘succes-verhaal’, iets in je leven waar je trots op bent en hoe je dat gedaan hebt. De ene luisteraar luistert vooral en vraagt zonodig een beetje dóór (dóórvragen niet altijd makkelijk, lukt niet in elk groepje even goed). De andere luisteraar schrijft vooral trefwoorden uit het verhaal op een ‘geeltje’: belangrijke elementen in 1 of 2 woorden in het verhaal van de verteller. Na ongeveer een kwartier wisselen van rollen, met tussendoor in sommige groepjes  een korte pauze. Geanimeerde bevlogen gesprekken in de groepjes, wat duidelijk uit de lichaamstaal te halen is.

Als dit karwei geklaard is wordt de beleving van de opdracht gezamenlijk besproken. Vraag: Goed gevoel over? Een volmondig JA volgt. Uit deze opdracht komt naar voren wat als belangrijk telt.

Trefwoorden  op flip-overs

De ‘geeltjes’ worden tijdens de lunch door een paar deelnemers op de flip-overs geplakt.
Enkele trefwoorden: trots, doorzetter, slim, communiceren, zelfkennis, luisteren, voldoening, moed, besluitvaardig,  er waren er nog véél meer(in totaal ongeveer 70). Ook enkele valkuilen: teveel hooi op de vork, wankel evenwicht, eenzaamheid, broos, gezondheid b.v.

Slot deel: Samen Verder, ik beloof dat ik ..

Vraag voor ieder persoonlijk: Wat ga ik het komende jaar concreet doen om ‘samen verder’ te komen. Hoe gaan we elkaar als ‘zelfhelpers’ en werkgroepen beter te leren kennen? Hoe gaan we ons aan elkaar, met elkaar verbinden.
Er worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld om alleen of samen een onbekende werkgroep in de buurt te leren kennen.  Misschien niet een wekelijkse, maar toch een regelmatige bezoeker/deelnemer van die nu nog voor mij ónbekende werkgroep te worden. Één of meer werkgroepdeelnemers van de bezochte werkgroep worden natuurlijk uitgenodigd omgekeerd hetzelfde te doen. Om deze voornemens levendig te houden en uit te voeren, kiest ieder een ‘buddy’ die de voortgang van de gemaakte afspraak/belofte zal ‘bewaken’.

Mijn persoonlijke ervaringen deze dag:

  • Ongelofelijk mooi om te zien hoe intensief er naar elkaar geluisterd en verteld wordt.
  • Leuk om oude bekenden te ontmoeten, en leuk om met nieuwe mensen ervaringen uit te kunnen wisselen. Ervaringen als: wat doet jullie groep  als iemand heeft gedronken en aan de groepsavond wil deelnemen? Houden jullie een groepsgeweten? Hoe wordt dat ingekleed? Groep opgericht? Hoe en waarom?

Hoor dingen

Ik wordt aangesproken, dat ik slecht te verstaan ben. Hoe herkenbaar, zelf gebruikmakend van twee hoorapparaten (stereo torens), heb ik ook moeite met verstaan, bijgeluiden komen met hetzelfde volume binnen als hoofdgeluiden.  En terwijl ik zelf denk dat ik schreeuw, blijkt het tegendeel waar te zijn. Ik ben blij dat ik erop aangesproken wordt, zo kan ik er rekening mee houden. Ik ben deze dag gelukkig niet de enige met  -ja hoe zal ik die dingen noemen- , heb nog steeds niet echt aanvaard dat ik hoorapparaten in mijn oren mee moet zeulen.

Daad bij gedachte

Deze dag was ik erbij ter assistentie,  niet als een actief deelnemer in de sessies. Ik kom van een andere regio. En toch… de daad bij de gedachte voegend, ik ben aansluitend maandag bij een andere werkgroep op bezoek geweest. ‘Het heeft zo moeten zijn’, ik kom  iemand tegen met wie het direct klikt. E-mail adressen uitwisselen, we schrijven al met elkaar. Internet ís en blijft voor mij een ideale aanvulling om contact te houden, ervaringen uit te wisselen. Het is een wisselwerking, schrijven en antwoorden kan op een tijdstip wanneer ik dat wil. Het is waar ikzelf mee droog geworden en gebleven ben,  naast de werkgroep waar ik naartoe ga. Al schrijvend dwing ik mezelf om mijn gedachten te ordenen.

Ik kan en ik mag

Maar goed, ik dwaal af, of misschien eigenlijk niet. Een andere werkgroep bezoeken lijkt een drempel, zoiets als de allereerste keer dat ik naar een werkgroep ging. Eenmaal binnen voelt het net als in de ’thuisgroep’ , als een warme deken. Ook hier kan en mag ik mijn ervaringen delen en vooral ook naar de ervaringen van anderen luisteren. Het verrijkt me, het vertrouwen wat ik krijg en ook geef. Het voelt goed, bij de zelfhulp zijn we allemaal gelijk, tenminste dat is de bedoeling.

Klein beetje moed en vertrouwen

Dat ik met één klein beetje moed en vertrouwen mag zijn wie ik ben ook in ‘den vreemde’. Dat ik het goede van een andere werkgroep mag bespreken in mijn thuisgroep, dat we dat goede misschien wél overnemen en dat  ik en/of mijn  groepsgenoten eens wat vaker gaan ‘buurten’, gewoon omdat het leuk en leerzaam is. In zover je natuurlijk van leuk kunt spreken, alcoholisme is natuurlijk wel een serieus onderwerp.

2 reacties op “Samen verder – COI bijeenkomst

  1. Over SAMENWERKEN gesproken. Vandaag 10 dagen na de COI bijeenkomst. Via de hoofdsite van aa.werkgroepen.net kwam het verzoek van Evert die op zoek is naar voorlichters in de PI’s (oftewel voorlichting geven in de gevangenissen).

    Beetje kennisgemaakt met elkaar via de privé berichten, verzoek bij de groep neergelegd en de eerste contacten voor samenwerking worden gelegd.
    Leuk of leuk?

  2. Nu ik dit weer lees: mijn belofte aan IngridW een andere groep met 1 lid van mijn werkgroep te bezoeken nog niet ingelost. Drukdruk smoes? Wel afspraak gemaakt met Hanny van mijn werkgroep, die niet zo goed alleen durft ..
    IngridW zou me houden aan deze belofte, ik haar aan de hare. Beide niet gedaan tot op dit ogenblik ..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Subscribe without commenting